Evenementen

In verband met het corona-virus, nemen wij als EHBO vereniging geen evenementen in behandeling voor de maanden april en mei. Wij volgen de adviezen van het RIVM en het aanvullende advies van het bestuur van de KNV EHBO. Wijzigingen worden hier zo snel mogelijk bijgewerkt. We hopen op ieders begrip.


Kosten EHBO-ondersteuning voor evenementen binnen de gemeente Wijdemeren

€ 37,50 voor een dagdeel. Een dagdeel beslaat 3 aaneengesloten uren waarbij 2 EHBO-ers worden ingezet.
€ 37,50 voor elk nieuw gestart dagdeel.
Voor evenementen die korter dan 8 weken vóór aanvangsdatum worden aangevraagd, geldt een spoedtoeslag van 50% over het totaalbedrag. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Het totaalbedrag dient uiterlijk 8 weken vóór aanvangsdatum van de hulpverlening te zijn voldaan door overmaking op IBAN: NL78RABO0102125198 (Rabobank) t.n.v. KNV EHBO ‘s-Graveland e.o. na ontvangst van de faktuur. Bij het in gebreke blijven hiervan, vervalt de aanvraag voor hulpverlening en zal alsnog 40% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.
Annuleringskosten indien aanvra(a)ger/ster nog niet voor akkoord heeft getekend: 20% van het totaalbedrag.
Annuleringskosten nadat aanvra(a)ger/ster voor akkoord heeft getekend: 40% van het totaalbedrag.