Evenementen

Kosten EHBO-ondersteuning voor evenementen binnen de gemeente Wijdemeren

 

€ 40,00 voor een dagdeel. Een dagdeel beslaat 3 aaneengesloten uren waarbij 2 EHBO-ers worden ingezet.
€ 40,00 voor elk nieuw gestart dagdeel.
Voor evenementen die korter dan 8 weken vóór aanvangsdatum worden aangevraagd, geldt een spoedtoeslag van 50% over het totaalbedrag. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Het totaalbedrag dient uiterlijk 8 weken vóór aanvangsdatum van de hulpverlening te zijn voldaan door overmaking op IBAN: NL78RABO0102125198 (Rabobank) t.n.v. KNV EHBO ‘s-Graveland e.o. na ontvangst van de faktuur. Bij het in gebreke blijven hiervan, vervalt de aanvraag voor hulpverlening en zal alsnog 40% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.
Annuleringskosten indien aanvra(a)ger/ster nog niet voor akkoord heeft getekend: 20% van het totaalbedrag.
Annuleringskosten nadat aanvra(a)ger/ster voor akkoord heeft getekend: 40% van het totaalbedrag.

 

 

Uw volledig ingevulde aanvraag kunt u per mail opsturen naar: evenementen@ehbo-sgraveland.nl