Monthly Archives - november 2021

Rabo Club Support

Iedereen verdient een club. In heel Nederland steunt de coöperatieve Rabobank daarom sportclubs en verenigingen. Ook onze EHBO vereniging was dit jaar één van die clubs. Hiermee hebben wij 2801,25 euro op kunnen halen!
Ontzettend blij en trots zijn wij met dit bedrag. We zullen het in gaan zetten voor onderhoud van onze materialen en mogelijk aanschaf van nieuwe spullen.
Dank aan alle mensen die hieraan hebben bijgedragen!

Read more...