Monthly Archives - juli 2020

Geen nieuwe basis cursus in 2020

Vanwege COVID-19 is onze vereniging niet in staat om een basis EHBO cursus beschikbaar te stellen in 2020. Regels vanuit het Oranje Kruis worden aldoor bijgesteld, maar maken het vooralsnog niet mogelijk om op gepaste wijze cursisten te scholen in de basis EHBO en reanimatie. Wij hopen op betere tijden met meer mogelijkheden om vol enthousiasme nieuwe cursisten op te leiden!

Read more...

Evenementen, stand van zaken

2020, het jaar waarin COVID-19 onze evenementen niet door kon laten gaan. Inmiddels is het eind juli en lijkt er weer wat ruimte te ontstaan om heel voorzichtig weer evenementen te gaan plannen. 21 evenementen die aangevraagd waren konden geen doorgang vinden. Toch staan er voor dit jaar (onder voorbehoud) 4 evenementen op de planning. Kijk vooral in het rooster van de evenementen. Daar vindt je ook de laatste informatie.

Read more...

Nieuwe oefenlocatie!

Vanwege de COVID-19 maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand en zoveel mogelijk wegblijven van vitale beroepen en locaties, is er gezocht naar een nieuwe oefenlocatie voor het seizoen 2020-2021. Onze dank is groot dat wij in De Drie Dorpen terecht kunnen! Op zowel de dinsdagavond als zaterdagochtend mogen wij hier onze herhalingslessen gaan volgen en op dinsdag- + donderdagavond kunnen de reanimatieleden hier terecht voor hun herhaling.

Adres: Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen.

 

Read more...

De nieuwe groepsindeling is bekend!

Per mail zijn alle leden geïnformeerd over de nieuwe groepsindeling voor het seizoen 2020-2021. Er zijn drie groepen, idem aan vorig jaar. Eén groep volgt de herhalingslessen op dinsdagavond, de andere twee groepen volgen de herhalingslessen op zaterdagochtend. Kijk goed in welke groep je zit! Het nieuwe rooster staat op de website vermeld. Kijk hiervoor in de cursus-kalender.

Read more...