Monthly Archives - maart 2020

Coulance hercertificering

IKK handhaving coulance

Gelet op de huidige omstandigheden is het voor zowel opleidingsinstituten als Het Oranje Kruis niet mogelijk om EHBO praktijksessies te organiseren waar de aangeleerde vaardigheden worden getoetst. Mede hierdoor verlopen momenteel veel EHBO certificaten en diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve coulance toe tot nader order onder verwijzing naar de geldende reglementen. Ten aanzien van handhaving rondom de wet IKK ontving Het Oranje Kruis inmiddels positief bericht van GGD/GHOR. Voor certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld voor onder meer pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wij u dat er geen reden is tot bezorgdheid over het verlopen certificaat. U kunt momenteel eenvoudigweg niet via praktijksessie getoetst worden op de aangeleerde EHBO competenties.
Read more...

ALLE leden kunnen helpen!

ALLE leden kunnen helpen!

Een week geleden meldde ik u dat KNV Noodhulp weer is gestart. De afgelopen week:
 • hebben velen zich al gemeld, ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging. Daar ben ik trots op, want het laat zien dat we samen bereid zijn als EHBO-ers te helpen;
 • is door het Noodhulp Team contact gelegd met zorginstellingen, wat in twee gevallen al heeft geleid tot het aanbieden van geschikte hulpverleners;
 • zijn de eerste hulpverleners ook daadwerkelijk hulp gaan verlenen;
 • is een flyer gemaakt om onze hulp onder de aandacht te brengen;
 • is een mailing voorbereid aan zorginstellingen in tot nu toe hardst getroffen provincies, die maandag 23 maart a.s. gemaild wordt aan 122 organisaties.
Dit alles steeds in nauw contact met de districten. Nederland staat nu op het punt dat de vraag om noodhulp gaat toenemen. Samen maken we het verschil, ook de leden van uw afdeling vragen wij om mee te helpen en zich aan te melden. Wat kunnen EHBO-ers doen? In het zuiden van het land worden, om een voorbeeld te geven, al vrijwilligers ingezet om in verzorgingshuizen bewoners te helpen met videobellen met hun familie, of om temperatuurmetingen te doen.

Onze toegevoegde waarde

De voordelen voor een zorginstelling of een andere organisatie om een (KNV) EHBO-vrijwilliger in te zetten zijn duidelijk:
 • wij hebben MINIMAAL EHBO;
 • wij zijn BEKEND MET HYGIËNE protocollen;
 • wij WILLEN en KUNNEN helpen;
 • wij hebben de KLINISCHE BLIK om een ziek medemens te herkennen.
MELD U NU HIER AAN!   En deel dit bericht alstublieft met uw leden: #samentegencorona #samenehbo
Read more...

Maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Infectie voorkomen

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter. Daarom heeft HartslagNu samen met de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland een advies uitgebracht waarin enkele voorzorgsmaatregelen worden benoemd bij reanimaties.

Maatregelen

Voor een inzet:
 • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
 • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
 • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
 • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
 • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
 • Val je in de hoogrisicogroep: ga niet naar een reanimatie.
Tijdens een inzet:
 • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
 • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!
Na een inzet:
 • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.
Wij beseffen dat, gezien de dynamiek van deze pandemie, dit advies een beperkte houdbaarheid kan hebben. Mochten er veranderingen in de situatie optreden, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte. Verder is het voor jou belangrijk om te weten dat je als burgerhulpverlener niet aansprakelijk bent voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie. Voel je ook niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.

Scholing automatisch verlengd

De Europese Reanimatieraad heeft reanimatiediplomas die geldig waren tot in 2020, allemaal verlengd met één jaar. Als jouw scholing dus in 2020 zou verlopen, hebben wij dit al automatisch in jouw profiel verlengd met één jaar tot in 2021.

Nieuwe manier van oproepen

Door bovenstaande maatregelen worden vermoedelijk minder burgerhulpverleners opgeroepen. In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar in een simulatiemodel onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Daarom gaan we vanaf vandaag werken met een variabele oproepstraal: De oproepstraal stellen we vast op basis van:
 1. Een maximale straal van 2 km
 2. Het aantal burgerhulpverleners binnen de straal (maximaal 100)
 3. Het aantal AEDs binnen de straal (maximaal 3)
Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen. Bekijk onderaan in deze mail een voorbeeld van de oude en nieuwe situatie. Uiteraard zullen we deze nieuwe oproepstraal met al onze partners na verloop van tijd evalueren en daar waar nodig bijstellen. Dit is een wens geweest van veel verschillende partijen en daarom wordt dit nu per direct ingevoerd, zodat gedurende de coronacrisis nog steeds voldoende burgerhulpverleners kunnen worden opgeroepen.
Read more...

EXTRA INFORMATIE WAT BETREFT HET CORONA-VIRUS


Wij als EHBO vereniging ‘s Graveland e.o. volgen het advies van de RIVM én het aanvullende advies van het bestuur van de KNV EHBO.  Dit betekend dat ALLE bijscholing en evenementen voor de maanden maart, april en mei zijn afgelast. Leden zijn hierover per mail geïnformeerd en het rooster op onze site is aangepast. Wanneer er nieuwe informatie hierover beschikbaar komt, zal dit gedeeld worden. Voor aanvullende vragen of opmerkingen zijn wij per mail bereikbaar via het secretariaat. We zullen ons buigen over een invulling van de eindoefening en algemene ledenvergadering, welke in mei op de agenda stonden. Nader bericht hierover volgt.

Read more...