Yearly Archives - 2020

Posters gezocht!!

Het GAC evenement op 3 en 4 oktober kunnen doorgang vinden. Een mooie mogelijkheid om de EHBO- uniformen af te stoffen en te doen waar we goed in zijn!

We zoeken nog posters voor dit evenement! Aanmelden hiervoor, of aanvullende informatie opvragen, kan via de evenementencommissie.

Uw inzet wordt gewaardeerd!

Read more...

Nieuwe datum Algemene Leden Vergadering

Vanwege aangescherpte Corona maatregelen én de afwezigheid van de helft van het bestuur op 15 september j.l., is besloten de Algemene Leden Vergadering (wederom) te verplaatsen.

De nieuwe datum zal zijn: 27 oktober 2020. Zaal open om 19:45 uur, aanvang vergadering 20:00 uur.

Agenda en afspraken zullen idem zijn aan de geplande vergadering op 15 september.

Wij als bestuur hopen jullie op 27 oktober te kunnen ontmoeten. Aan-/afmelden graag via het secretariaat!

Read more...

Algemene Leden Vergadering

Op 15 september 2020 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer plaats. Deze vergadering kan live plaatsvinden, mits we ons aan de richtlijnen omtrent COVID-19 houden. Aanmelden en afmelden graag via het secretariaat, zodat we de beschikbare ruimte optimaal kunnen indelen volgens deze laatste richtlijnen. Het spreekt voor zich dat iedereen die verkoudheidsklachten heeft, thuis blijft. Had je je al aangemeld maar heb je toch klachten/verschijnselen? Dan horen wij graag een afmelding. Voel je vrij een mondkapje en/of handschoenen te dragen als hier behoefte aan is. 

Koffie en thee is verkrijgbaar op locatie, graag zoveel mogelijk met PIN betalen. 

Locatie: Partycentrum De Drie Dorpen, Canneburgerweg te Ankeveen.
Aanvang: 20:00 uur, zaal gaat open om 19:45 uur.

 

Read more...

Geen nieuwe basis cursus in 2020

Vanwege COVID-19 is onze vereniging niet in staat om een basis EHBO cursus beschikbaar te stellen in 2020. Regels vanuit het Oranje Kruis worden aldoor bijgesteld, maar maken het vooralsnog niet mogelijk om op gepaste wijze cursisten te scholen in de basis EHBO en reanimatie. Wij hopen op betere tijden met meer mogelijkheden om vol enthousiasme nieuwe cursisten op te leiden!

Read more...

Evenementen, stand van zaken

2020, het jaar waarin COVID-19 onze evenementen niet door kon laten gaan. Inmiddels is het eind juli en lijkt er weer wat ruimte te ontstaan om heel voorzichtig weer evenementen te gaan plannen. 21 evenementen die aangevraagd waren konden geen doorgang vinden. Toch staan er voor dit jaar (onder voorbehoud) 4 evenementen op de planning. Kijk vooral in het rooster van de evenementen. Daar vindt je ook de laatste informatie.

Read more...

Nieuwe oefenlocatie!

Vanwege de COVID-19 maatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand en zoveel mogelijk wegblijven van vitale beroepen en locaties, is er gezocht naar een nieuwe oefenlocatie voor het seizoen 2020-2021. Onze dank is groot dat wij in De Drie Dorpen terecht kunnen! Op zowel de dinsdagavond als zaterdagochtend mogen wij hier onze herhalingslessen gaan volgen en op dinsdag- + donderdagavond kunnen de reanimatieleden hier terecht voor hun herhaling.

Adres: Cannenburgerweg 51, 1244 RG Ankeveen.

 

Read more...

De nieuwe groepsindeling is bekend!

Per mail zijn alle leden geïnformeerd over de nieuwe groepsindeling voor het seizoen 2020-2021. Er zijn drie groepen, idem aan vorig jaar. Eén groep volgt de herhalingslessen op dinsdagavond, de andere twee groepen volgen de herhalingslessen op zaterdagochtend. Kijk goed in welke groep je zit! Het nieuwe rooster staat op de website vermeld. Kijk hiervoor in de cursus-kalender.

Read more...

Reanimeren tijdens de COVID-19 pandemie

Gedurende de COVID-19 pandemie houdt de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) ons goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo zijn de adviezen per 22 juni weer aangepast. Kijk hiervoor vooral op de website van de NRR en bestudeer de nieuwste richtlijnen goed. Veiligheid voor iedereen.

www.reanimatieraad.nl
www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

Read more...

Coulance hercertificering

IKK handhaving coulance

Gelet op de huidige omstandigheden is het voor zowel opleidingsinstituten als Het Oranje Kruis niet mogelijk om EHBO praktijksessies te organiseren waar de aangeleerde vaardigheden worden getoetst. Mede hierdoor verlopen momenteel veel EHBO certificaten en diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve coulance toe tot nader order onder verwijzing naar de geldende reglementen. Ten aanzien van handhaving rondom de wet IKK ontving Het Oranje Kruis inmiddels positief bericht van GGD/GHOR. Voor certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld voor onder meer pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wij u dat er geen reden is tot bezorgdheid over het verlopen certificaat. U kunt momenteel eenvoudigweg niet via praktijksessie getoetst worden op de aangeleerde EHBO competenties.
Read more...