Monthly Archives - januari 2020

Dank je wel

Dank je wel

Vrijwilligers,
Dank je wel. Zonder jouw inzet geen KNV EHBO.
Eerste hulp bij evenementen, het opleiden van nieuwe hulpverleners, kopjes koffie op lesavonden, goed onderhouden materialen, bestuurszaken, plannen en beleid ... ze waren niet mogelijk zonder jullie inzet. Jullie zijn de spil in alle lagen van onze vereniging.
Dank voor alles wat je doet.
Peter, Bein, Tineke, Adrie, Fred, Henk en Ton
Bestuur KNV EHBO  
Read more...