ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dinsdag 1 juni 2021willen we opnieuw een Algemene Ledenvergadering organiseren. Vanwege alle maatregelen betreffende COVID-19, kan dit niet fysiek plaatsvinden. Derhalve zal de vergadering online plaatsvinden, via Teams. Velen van jullie hebben dit medium reeds gebruikt om online herhaallessen te volgen. Mochten er toch onverhoopt redenen zijn waarom het niet lukt om zelf via een Teams account deel te nemen, laat het ons als bestuur vooral weten! Ook is het natuurlijk mogelijk om met twee mensen bij iemand thuis aan te sluiten, mits ook daar de maatregelen gevolgd kunnen worden.

We hopen jullie allen 1 juni om 20:00 uur digitaal te treffen!

Hartelijke groet,
Het bestuur

Share this post