Rabo Club Support

Iedereen verdient een club. In heel Nederland steunt de coöperatieve Rabobank daarom sportclubs en verenigingen. Ook onze EHBO vereniging was dit jaar één van die clubs. Hiermee hebben wij 2801,25 euro op kunnen halen!
Ontzettend blij en trots zijn wij met dit bedrag. We zullen het in gaan zetten voor onderhoud van onze materialen en mogelijk aanschaf van nieuwe spullen.
Dank aan alle mensen die hieraan hebben bijgedragen!

Read more...

REANIMATIE

Bete leden,

Gisteren is onderstaande mail vanuit de hartstichting binnen gekomen, betreffende de herstart van reanimatie onderwijs:

''Vanaf 4 mei kan al het reanimatieonderwijs worden hervat. Dit geldt ook voor scholingen van instructeurs. Ondanks dat de coronapandemie nog niet ten einde is, heeft de overheid tijdens de laatste persconferentie een aantal maatregelen versoepeld. Hiermee mag per 4 mei ook al het reanimatieonderwijs weer worden opgestart. De Nederlandse Reanimatie Raad maakte dit gisteren bekend.
Wij zijn blij met de versoepelingen omdat steeds meer (burger)hulpverleners al meer dan 2 jaar geen scholing hebben gehad. We hopen dat het u lukt om de cursussen weer op te starten en uw cursisten hierover te informeren. Indien u uw cursussen registreert in CoSy van de NRR ontvangen cursisten ook van de NRR bericht over het hervatten van het reanimatieonderwijs.
Uiteraard heeft het tijd nodig voordat alle cursisten weer zijn opgeleid. Daarom geldt voor burgerhulpverleners nog steeds dat zij door HartslagNu worden opgeroepen, ook als hun laatste scholing langer dan een jaar geleden was.
Vanaf 3 maart was het al toegestaan om EHBO- en reanimatiecursussen te geven aan personen die het nodig hebben voor hun beroep of bedrijf. Vanaf 4 mei is iedereen weer welkom bij een reanimatiecursus. Het is belangrijk dat de cursussen worden gegeven volgens het brancheprotocol ‘Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de COVID-19 pandemie’.
Verder adviseert de Nederlandse Reanimatie Raad het volgende:
· Voor instructeurs en cursisten: overweeg zelf steeds opnieuw of onderwijs noodzakelijk is en de risico’s verantwoord zijn. Voor instructeurs en cursisten die tot een risicogroep behoren: neem nog geen deel aan reanimatieonderwijs.
· Voor ziekenhuispersoneel: volg noodzakelijke trainingen zoveel mogelijk in uw eigen ziekenhuis of in de regio.
· Voor opleiders: wees alert op aanvullende lokale maatregelen en beperkingen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.''

Wij als bestuur zullen ons de komende periode bezighouden met het realiseren van de herstart van de reanimatielessen. Dit hangt van een aantal zaken af, zoals locatie, groepsverdeling, groepsgrootte en instructeurs. Wanneer er meer bekend is, zullen jullie per mail op de hoogte gebracht worden. Mochten er op voorhand al vragen zijn, benader ons dan vooral!

Read more...

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dinsdag 1 juni 2021willen we opnieuw een Algemene Ledenvergadering organiseren. Vanwege alle maatregelen betreffende COVID-19, kan dit niet fysiek plaatsvinden. Derhalve zal de vergadering online plaatsvinden, via Teams. Velen van jullie hebben dit medium reeds gebruikt om online herhaallessen te volgen. Mochten er toch onverhoopt redenen zijn waarom het niet lukt om zelf via een Teams account deel te nemen, laat het ons als bestuur vooral weten! Ook is het natuurlijk mogelijk om met twee mensen bij iemand thuis aan te sluiten, mits ook daar de maatregelen gevolgd kunnen worden.

We hopen jullie allen 1 juni om 20:00 uur digitaal te treffen!

Hartelijke groet,
Het bestuur

Read more...

Posters gezocht!!

Het GAC evenement op 3 en 4 oktober kunnen doorgang vinden. Een mooie mogelijkheid om de EHBO- uniformen af te stoffen en te doen waar we goed in zijn!

We zoeken nog posters voor dit evenement! Aanmelden hiervoor, of aanvullende informatie opvragen, kan via de evenementencommissie.

Uw inzet wordt gewaardeerd!

Read more...

Nieuwe datum Algemene Leden Vergadering

Vanwege aangescherpte Corona maatregelen én de afwezigheid van de helft van het bestuur op 15 september j.l., is besloten de Algemene Leden Vergadering (wederom) te verplaatsen.

De nieuwe datum zal zijn: 27 oktober 2020. Zaal open om 19:45 uur, aanvang vergadering 20:00 uur.

Agenda en afspraken zullen idem zijn aan de geplande vergadering op 15 september.

Wij als bestuur hopen jullie op 27 oktober te kunnen ontmoeten. Aan-/afmelden graag via het secretariaat!

Read more...

Geen nieuwe basis cursus in 2020

Vanwege COVID-19 is onze vereniging niet in staat om een basis EHBO cursus beschikbaar te stellen in 2020. Regels vanuit het Oranje Kruis worden aldoor bijgesteld, maar maken het vooralsnog niet mogelijk om op gepaste wijze cursisten te scholen in de basis EHBO en reanimatie. Wij hopen op betere tijden met meer mogelijkheden om vol enthousiasme nieuwe cursisten op te leiden!

Read more...

De nieuwe groepsindeling is bekend!

Per mail zijn alle leden geïnformeerd over de nieuwe groepsindeling voor het seizoen 2020-2021. Er zijn drie groepen, idem aan vorig jaar. Eén groep volgt de herhalingslessen op dinsdagavond, de andere twee groepen volgen de herhalingslessen op zaterdagochtend. Kijk goed in welke groep je zit! Het nieuwe rooster staat op de website vermeld. Kijk hiervoor in de cursus-kalender.

Read more...

Reanimeren tijdens de COVID-19 pandemie

Gedurende de COVID-19 pandemie houdt de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) ons goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zo zijn de adviezen per 22 juni weer aangepast. Kijk hiervoor vooral op de website van de NRR en bestudeer de nieuwste richtlijnen goed. Veiligheid voor iedereen.

www.reanimatieraad.nl
www.reanimatieraad.nl/coronavirus-en-reanimatie/

Read more...

Coulance hercertificering

IKK handhaving coulance

Gelet op de huidige omstandigheden is het voor zowel opleidingsinstituten als Het Oranje Kruis niet mogelijk om EHBO praktijksessies te organiseren waar de aangeleerde vaardigheden worden getoetst. Mede hierdoor verlopen momenteel veel EHBO certificaten en diploma’s. Het Oranje Kruis past derhalve coulance toe tot nader order onder verwijzing naar de geldende reglementen. Ten aanzien van handhaving rondom de wet IKK ontving Het Oranje Kruis inmiddels positief bericht van GGD/GHOR. Voor certificering welke momenteel verloopt en wettelijk verplicht is gesteld voor onder meer pedagogisch medewerkers werkzaam in de kinderopvang, bevestigen wij u dat er geen reden is tot bezorgdheid over het verlopen certificaat. U kunt momenteel eenvoudigweg niet via praktijksessie getoetst worden op de aangeleerde EHBO competenties.
Read more...